Conferinta finala proiect VITA

Erasmus+ Project No. 2017-1-MT01-KA204-026949 funded by EUPA Malta

Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to Enable Adults Catch Up With Life Skills

 Exploatați tehnologia realitatii virtuale si augmentate pentru a atrage cursanții adulți in dobândirea competentelor digitale necesare in secolul XXI

CE ?

Conform politicii Uniunii Europene privind competențele digitale și locurile de muncă, este necesar să se ofere mijloace pentru îmbunătățirea calificării și recalificarea lucrătorilor europeni. În concordanta cu această misiune, în după-amiaza zilei de 10 iunie 2019, ora 13:30, Bilbioteca Centrala Universitatii Politehnica din Bucuresti, sala 2.3, Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, se organizează o conferinta de informare gratuită pentru persoanele interesate de formare pentru adulți, pentru a afla și demonstra modul în care poate fi exploatată tehnologia Realitatii Augmentate ( Augmented Reality - AR) in educatia adultilor.

 

Educatia
adultilor

 

Competente
digitale

Instrumente
digitale

Platforma online
invatare

Intalnire cu reprezentanti din
domeniul educatiei adultilor

Certificat
participare

 

DE CE?

Lucrătorii adulți găsesc din ce în ce mai  multe tehnologii digitale și termeni noi introduși în mod regulat în mediul lor de lucru, ceea ce le ridică de multe ori îngrijorarea față de posibilitățile de angajare durabile. Pe lângă faptul că permite participanților la această întâlnire să afle mai multe despre modul în care tehnologia Augmented Reality (AR) poate fi utilizată pentru a ajuta adulții să-și imbunatateasca competențele digitale, participanții vor avea șansa de a face legătura cu alți actori interesați să-i ajute pe adulți să-și atingă nivelul necesar de alfabetizare digitala. În plus, participanții vor putea afla mai multe despre proiectul VITA Erasmus + și rezultatele sale în curs de dezvoltare, inclusiv Instrumentul digital al VITA "Trainer's Toolbox". Aspectele care vor fi ridicate în timpul sesiunii de discuții a seminarului de informare vor fi luate în considerare de către partenerii VITA pentru a îmbunătăți instrumentele de formare digitală în curs de dezvoltare.

 

Acest eveniment se desfășoară ca parte a activităților desfășurate în cadrul proiectului VITA KA2 Erasmus (www.mecb.com.mt/vita). Scopul principal al acestui proiect Erasmus + numit VITA (Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to Enable Adults Catch Up With Life Skills) este de a dezvolta un nou set de instrumente prin care formatorii adulți pot atrage si asista formabilii adulti in actualizarea competentelor necesare in Secolul XXI si in particulare a competentelor digitale.

For more information, please visit the VITA project website.

News